Privacy Verklaring

AC-Fotografie

Privacy verklaring AC-Fotografie

In deze privacy verklaring leggen we uit wat we op de website www.ac-fotografie.nl doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hierover hebt, neem dan contact op. De contactgegevens vind je aan het einde van deze verklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacy wetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer jij gebruikmaakt van onze website of een (potentiele) klant van ons bent en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat dit wettelijk verplicht is.

Wanneer je een (contact)formulier invult

Wanneer je het contactformulier invult gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw vraag of verzoek goed af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die je aan ons doorgeeft, onder andere NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer je een (potentiele) klant van ons bent

Wanneer je een (potentiële) klant van ons bent gebruiken wij jouw NAW-gegevens, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en onze administratie te doen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of het verwerken van de vraag. Wij bewaren de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het beeindigen van de overeenkomst.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienst verlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware. Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij maken wel gebruik van links naar andere websites op onze website, zoals social media accounts en referenten. Wij verwijzen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem). Tijdens jouw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van WordPress.

Je kunt je eventueel afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook mogelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit jouw browser te verwijderen.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Als zich toch onverhoopt een data lek voordoet, dan zullen wij onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het data lek zo veel mogelijke te beperken. Wij melden, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het data lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt AC- Fotografie direct contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering

Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met ons via info@ac-fotografie.nl

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Indien je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van AC-Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door jouw ondertekende contracten of aangegane overeenkomst over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release of quit claim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als je vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactinformatie

Annette Collomb

Regenboog 238, 3162XA Rhoon
info@ac-fotografie.nl